چیزل پیلر 5 شاخه غلطکدار

چیزل پیلر غلطکدار VIP جیران صنعت آریا ، با توان عمق کار 30 سانتی متر و عرض کار 150 سانتی متر و غلطک کلوخ خورد کن و تسطیح گر با امکان افزایش وزن غلطک.

کیفیت سوک های این چیزل پیلز از نوع فورجی ضد فرسایشی هستن و همچنین شنگ های این دستگاه ریخته گری و آبکاری شده میباشند.

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید

Instagram has returned invalid data.